ریل گذاری درستی در پروژه سلامت الکترونیک شده است

پرونده سلامت الکترونیک روزگذشته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری افتتاح شد. در پی رونمایی از این طرح بزرگ، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات سلامت الکترونیک را احتیاج کشور برای ایجاد تحول در حوزه سلامت دانست .

ریل گذاری درستی در پروژه سلامت الکترونیک شده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، همچون وزیر ارتباطات از اینکه برای اجرای پروژه سلامت الکترونیک مانع تراشی ایجاد نمایند ابراز نگرانی کرد و گفت: بزرگ ترین چالش در اجرای سلامت الکترونیک مدیریت تغییر در نظام سلامت است و باید در ساختار فعلی اداره درمان کشور تحول ایجاد گردد.

مقاومت یک چالش بزرگ

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات یکی از اصلی ترین دلایل مقاومت در اجرای پرونده سلامت الکترونیک را نگرانی از شفاف سازی دانست و گفت: این پروژه می تواند مدل های کسب وکارها در این حوزه را تغییر و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه پزشکی را افزایش دهد، از سوی دیگر کنترل ها در حوزه سلامت کاملاً هوشمندانه و مبتنی بر سیاست های ملی خواهد شد به همین دلیل این موضوع برای بعضی ذینفعان مطلوب نخواهد بود.

باقری اصل اضافه نمود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه سلامت الکترونیک همه ذینفعان سود می برند ولی اصل قضیه این است که این نظام تغییر و تحول، زمانبر است و تقریباً همه کشورها با این نوع چالش ها روبرو بوده اند و به همین دلیل نظام تحول سلامت شان کندتر از نظام الکترونیک آنها شکل گرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه بحث سلامت یکی از خدمات پایه ای دولت ها تلقی می گردد و بیشترین کاربری و دامنه فراگیری را در حوزه سرویس های عمومی حوزه سلامت دارد، گفت: نه تنها در ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه به راه اندازی پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان تأکید شده است، بلکه در برنامه ششم توسعه بند ح ماده 68 تکلیف نظارت بر حوزه سلامت الکترونیک نیز بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشته شده است. به همین دلیل در دولت یازدهم، طرح تحول سلامت مطرح و در کنار آن موضوع سلامت الکترونیک در دستور کار دولت نهاده شد.

صیانت از حریم خصوصی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر این نکته که سلامت الکترونیک راهی است که باید پیمود و غیرقابل برگشت است، گفت: تلقی ما این است که در این حوزه ریل گذاری درستی انجام گرفته و اگر بتوانیم تبادل داده های داخل وزارت بهداشت و تبادل داده ها با سایر مجموعه ها مثل سازمان تأمین اجتماعی را بهتر انجام دهیم و استانداردهایی را که برای تبادل اطلاعات هستند پایدارتر کنیم امیدواریم ظرف دو سال پایداری هر چهار پروژه را به سطحی برسانیم که بسیاری از خدمات درمانی دیگر نیازمند نسخه کاغذی نباشد.

باقری اصل با اشاره به اینکه نظام سلامت الکترونیک با تحقق چند پروژه کلیدی و زیربنایی محقق شده و به اهداف مورد نظر دولت و قانونگذار گام برداشته می گردد، گفت: ریل گذاری که در این حوزه انجام گرفته معطوف به چهار پروژه بزرگ که شامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی است، می گردد. البته در کنار آن نظام ارجاع و حذف دفترچه بیمه و چند پروژه دیگر هم تعریف شده است و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کوشش می نماید موضوع مهم صیانت از داده های افراد را نیز در این طرح در نظر گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، نظام سلامت الکترونیکی، ناقض حفظ حریم خصوصی و داده های حساس سلامت نگردد.

ثبت هویت 76 میلیون نفر در پرونده الکترونیک

باقری اصل در ادامه درباره آخرین آمارها از اجرای سلامت الکترونیک در کشور گفت: بنا بر گزارشی که اخیراً از وزارت بهداشت، در حوزه پرونده الکترونیک، هویت 76 میلیون نفر به ثبت رسیده است که 71 میلیون نفر از آنها تابه حال حداقل یک بار سرویس الکترونیک دریافت نموده اند.

وی اضافه نمود: پروژه استحقاق سنجی هم در 8 درصد از مراکز به اجرا درآمده است که همپوشانی بیمه ها هم در این پروژه اعمال می گردد که حدود 4 و نیم میلیون همپوشانی مشاهده و 2 و نیم میلیون همپوشانی برطرف شده است. از سوی دیگر حدود 27 میلیون نفر هم استحقاق سنجی شده اند. در استحقاق سنجی نیز استان گلستان پیشرو است که حدود 96 درصد جمعیت این استان استحقاق سنجی شده اند.

باقری اصل در ادامه گفت: در 148 بیمارستان دولتی رسیدگی الکترونیک انجام گرفته است که به این آمار باید حدود 80 بیمارستان تأمین اجتماعی را هم افزود که در این بیمارستان ها حدود 37 هزار پرونده، رسیدگی الکترونیکی شده اند که در 6 استان پایلوت، استان مازندران در رسیدگی الکترونیک پیشرو است.

وی گفت: در سرویس های مربوط به نسخه الکترونیک هم حدود 1008 مطب و 657 مرکز، حدود 400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در6 استان پایلوت داشتند که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو بوده است؛ بنابراین نسخه الکترونیک مربوط به بیمه سلامت ایرانیان در حال حاضر جاری و ساری است.

ضرورت برون سپاری سلامت الکترونیک

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پروژه سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت درون سپاری گردد در اجرا با چالش روبرو خواهد شد، گفت: سرویس دهی یک اپراتور با یک مدل کسب وکاری معین غیردولتی، قوی تر و بهتر از سرویس دهی دولتی خواهد بود به همین خاطر بهترین شیوه اجرای این پروژه ها شیوه برون سپاری کامل به صورت مشارکتی و اپراتوری است.

باقری اصل با بیان اینکه وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام امانی و پیمانکاری به نظام اپراتوری تغییر دهد، گفت: یک واژه ای در حوزه مدیریت استفاده می گردد تحت عنوان تولی گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی گری است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی گری است. ما پیش ازاین در حوزه های الکترونیکی تجربه تولی گری را داشتیم اما در حال حاضر حکمرانی را از تصدی گری جدا نموده ایم. در حال حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش غیردولتی است و حوزه های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

وی اضافه نمود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی فکر می نماید یعنی درون سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه اپراتوری مقاومت می نماید.

باقری اصل تأکید کرد: این تولی گری که توصیف تصدی گری را با خود به دنبال دارد به حوزه سلامت الکترونیک هم نفوذ نموده و در حال اثرگذاری روی داده ها است به طوری که آزادسازی داده ها در این حوزه ضعیف صورت می گیرد. اگر این آزادسازی انجام گردد، تحولات نوآورانه در حوزه کسب وکارهای سلامت الکترونیک فراهم می گردد و این منافاتی با حکمرانی و اعمال سیاست های دولت ندارد و در نهایت می تواند کیفیت سرویس هایی که به دست مردم می رسد را افزایش دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در تمامی حوزه های چهار پروژه سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات گذاری نگذارد و وارد حوزه تصدی گری نگردد.

باقری اصل درباره اینکه چرا هنوز پرونده الکترونیک سلامت به طور رسمی شروع به کارننموده است، گفت: علت آن این است که داده های بسیاری از بیمارستان های خصوصی، مطب ها، پاراکلینیک ها مثل داروخانه ها هنوز وجود ندارد، چراکه اصلاً هنوز پروژه نسخه نویسی الکترونیکی به طور کامل اجرایی نشده است.

وی اضافه نمود: در حقیقت پرونده الکترونیک سلامت حاصل اجرای باقی پروژه ها است؛ بنابراین وقتی پروژه های استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی تکمیل شد آن زمان شاهد ریزش اطلاعات و تکمیل پروژه پرونده الکترونیک سلامت خواهیم بود.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: بروزرسانی: 20 مرداد 1398 شناسه مطلب: 5960

به "ریل گذاری درستی در پروژه سلامت الکترونیک شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ریل گذاری درستی در پروژه سلامت الکترونیک شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید