دانلود برنامه هواشناسی اندروید YoWindow Weather 2.29.18

به گزارش مجله سلو بلاگ، نسخه تازه برنامه هواشناسی اندروید YoWindow Weather را از اینجا دانلود کنید.

دانلود برنامه هواشناسی اندروید YoWindow Weather 2.29.18

به گزارش خبرنگار ؛ برنامه YoWindow Weather یکی از برترین، زیباترین و محبوب ترین اپلیکیشن های هواشناسی و نمایش شرایط آب و هوایی برای دستگاه های اندرویدی است.

ما جدیدترین نسخه ارائه شده YoWindow Weather را برای دانلود عرضه نموده ایم و با استفاده از آن قادر خواهید بود شرایط آب و هوایی را به صورت واقعی در موبایل خود به نمایش بگذارید، به اسم مثال اگر هوای منطقه شما بارانی باشد با انیمیشن های بارانی همراه خواهید شد؛ اگر برف ببارد در صفحه موبایل شما هم انیمیشن های برفی نمایش داده می گردد و در نهایت اگر هوا هم آفتابی باشد انیمیشن های خورشید و … صفحه موبایل شما را مزین می کنند!

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

ما جدیدترین نسخه ارائه شده YoWindow Weather را برای دانلود عرضه نموده ایم و با استفاده از آن قادر خواهید بود شرایط آب و هوایی را به صورت واقعی در موبایل خود به نمایش بگذارید، به اسم مثال اگر هوای منطقه شما بارانی باشد با انیمیشن های بارانی همراه خواهید شد؛ اگر برف ببارد در صفحه موبایل شما هم انیمیشن های برفی نمایش داده می گردد و در نهایت اگر هوا هم آفتابی باشد انیمیشن های خورشید و … صفحه موبایل شما را مزین می کنند!

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

ما جدیدترین نسخه ارائه شده YoWindow Weather را برای دانلود عرضه نموده ایم و با استفاده از آن قادر خواهید بود شرایط آب و هوایی را به صورت واقعی در موبایل خود به نمایش بگذارید، به اسم مثال اگر هوای منطقه شما بارانی باشد با انیمیشن های بارانی همراه خواهید شد؛ اگر برف ببارد در صفحه موبایل شما هم انیمیشن های برفی نمایش داده می گردد و در نهایت اگر هوا هم آفتابی باشد انیمیشن های خورشید و … صفحه موبایل شما را مزین می کنند!

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

ما جدیدترین نسخه ارائه شده YoWindow Weather را برای دانلود عرضه نموده ایم و با استفاده از آن قادر خواهید بود شرایط آب و هوایی را به صورت واقعی در موبایل خود به نمایش بگذارید، به اسم مثال اگر هوای منطقه شما بارانی باشد با انیمیشن های بارانی همراه خواهید شد؛ اگر برف ببارد در صفحه موبایل شما هم انیمیشن های برفی نمایش داده می گردد و در نهایت اگر هوا هم آفتابی باشد انیمیشن های خورشید و … صفحه موبایل شما را مزین می کنند!

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

ما جدیدترین نسخه ارائه شده YoWindow Weather را برای دانلود عرضه نموده ایم و با استفاده از آن قادر خواهید بود شرایط آب و هوایی را به صورت واقعی در موبایل خود به نمایش بگذارید، به اسم مثال اگر هوای منطقه شما بارانی باشد با انیمیشن های بارانی همراه خواهید شد؛ اگر برف ببارد در صفحه موبایل شما هم انیمیشن های برفی نمایش داده می گردد و در نهایت اگر هوا هم آفتابی باشد انیمیشن های خورشید و … صفحه موبایل شما را مزین می کنند!

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

 • نمایش شرایط آب و هوایی به صورت لحظه ای
 • دارا بودن انیمیشن های فوق العاده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • نمایش مقدار درجه هوا به صورت درجه به صورت دقیق
 • انتخاب منتطقه دلخواه برای نمایش آب و هوا به وسیله کاربر
 • دارا بودن محیط کاربری بسیار زیبا و هنری بدون هیچ ابهامی

تصاویر ی از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

پسورد: yjc.ir

حجم: 29 مگابایت

نسخه: 2.29.18

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد احتیاج : 4.1 و بالاتر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 21 شهریور 1400 بروزرسانی: 21 شهریور 1400 گردآورنده: sloblag.com شناسه مطلب: 35854

به "دانلود برنامه هواشناسی اندروید YoWindow Weather 2.29.18" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانلود برنامه هواشناسی اندروید YoWindow Weather 2.29.18"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید