نشست آنالیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی حمایتی صندوق توسعه برگزار گردید

به گزارش مجله سلو بلاگ، نشست آنالیز دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرائی حمایت از صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بازسازی بناها، اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی با حضور مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و جمعی از مسئولان، اساتید و فعالان حوزه های مرتبط برگزار گردید.

نشست آنالیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی حمایتی صندوق توسعه برگزار گردید

به گزارش مجله سلو بلاگ به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، هادی میرزایی مدیرعامل این صندوق در این نشست با اشاره به اینکه برگزاری چنین نشست نقش اثربخشی در هم افزایی هرچه بیشتر میان صاحب نظران حوزه های مرتبط دارد، گفت: صندوق احیا از سال 87 اقدام به شروع واگذاری بناهای تاریخی نموده است و هم اکنون نمونه های موفقی از احیا و بازسازی بناهای تاریخی نظیر کاروانسرای سعدالسلطنه و خانه عامری ها پیش روی علاقه مندان به این حوزه واقع شده است.

او ادامه داد: جهت احیای بناهای تاریخی تنها با نگاه کالبدی صرف به بناهای تاریخی به سرمنزل مقصود نمی رسد، بلکه با معین و اعطای کاربری مناسب می توان گام مؤثری در احیای بناها و بافت های تاریخی برداشت.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اعلام کرد: نگاه به صندوق در گذشته صرفاً واگذاری بناهای در اختیار بوده است اما در دوره جدید کوشش کرد ه ایم علاوه بر ارتقای اقدامات قبلی، با توسعه اقدامات حمایتی و جریان سازی بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف صندوق توسعه گام های جدی تری برداریم.

او گفت: بنا بر ظرفیت بی بدیلی که قانون گذار در چندین مرحله در اختیار صندوق قرار داده، امروز این موسسه هدف گذاری خود را برای عمومیت بخشی و اشاعه فرهنگ احیا برای باز زنده سازی بیش از یک میلیون اثر تاریخی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

میرزائی ادامه داد: برای رسیدن به صندلی مطلوب صندوق توسعه، اتکا به خرد جمعی افراد خبره و صاحب تخصص و تجربه، عامل مؤثری برای تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها خواهد بود.

او با اشاره به تصویب اساسنامه صندوق توسعه در هیئت وزیران، یادآور شد: شرایط کنونی فرصت مغتنمی برای بازنگری در حوزه عملکردی صندوق و توجه به نقش پراهمیتی است که قانون گذار با تأکیدات قانونی متعدد برای این صندوق ترسیم نموده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اعلام کرد: در دوره جدید فعالیت های صندوق احیا نگاه صرف مالی به واگذاری ها را کنار گذاشته ایم و کوشش نموده ایم با تمرکز بر کاربری های متناسب با شأن و اصالت بنا، آنچه شایسته این ثروت های میان نسلی کشور است را جامه عمل بپوشانیم.

او اضافه کرد: معین و اعطای کاربری متناسب با هویت اثر یکی از مهم ترین مأموریت های است که قانون گذار برای صندوق ترسیم نموده و در این میان ما برای نخستین بار در تاریخ صندوق در امر واگذاری ها کاربری هایی همچون حمام سنتی را برای بنای نظیر حمام شیخ بهایی معین نموده ایم و همت خود را به کار برده ایم تا با ارتقای سطح توانمندی های صندوق توسعه بتوانیم بر تدقیق نقش حمایتی خود در حوزه های صنایع دستی، فرش دستباف و احیا، بازسازی و بهره برداری از بناها، اماکن و بافت های تاریخی تمرکز جدی تری داشته باشیم.

صندوق توسعه موسسه ای جریان ساز است

در ادامه این نشست سیدمحمد بهشتی رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: با تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، صندوق به عنوان بازوی حمایتی وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی اقدام به فعالیت می نماید و این موسسه به عنوان مجری سیاست های وزارتخانه نقش معین کننده ای در انجام وظایف محوله خواهد داشت.

او توضیح داد: صندوق توسعه باید یک صندوق جریان ساز در حوزه احیا و معین کاربری های متناسب با زندگی مردم باشد و نباید در اثر برداشت اشتباه از وظایف، آن را به یک بنگاه معاملاتی صرف تنزل داد، در واقع اگر صندوق بنایی برای واگذاری در اختیار نداشته باشد در مأموریت ها و اهداف اصلی آن خللی وارد نمی گردد چرا که حوزه های فعالیت های این صندوق بسیار فراتر از واگذاری صرف بناهای تاریخی است.

بهشتی با اشاره به اینکه امیدواریم با حضور میرزائی گام هایی که طی 15 سال برداشته نشده، عملیاتی گردد، اضافه کرد: در شرایط کنونی صندوق باید در ریل گذاری جدید قرار گیرد و به بیان دیگر زین پس اگر قرار است صندوق گزارش اقدامات خود را بدهد، این گزارش باید مبتنی بر بناهای تاریخی کل کشور باشد.

پرداختن به بافت های تاریخی نیازمند مصوبات و ضوابط دقیق تری است

بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و توریستی نیز در این نشست با بیان اینکه در افق 1400 کشور ایران باید پذیرای 20 میلیون توریست باشد، توضیح داد: ظرفیت هتل ها و تأسیسات توریستی به تنهایی جوابگوی نیمی از این حجم توریست نیست بنابراین باید با حفظ شأن و اصالت بناهای تاریخی قابل واگذاری، ظرفیت این ابنیه نیز در این راه مورد بهره برداری قرار گیرد. در این میان صندوق احیا در قالب تحقق یکی از نقش های تعریف شده اش می تواند به این مهم بپردازد.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه هم اکنون ضوابط دقیقی برای بافت های تاریخی وجود ندارد، توضیح داد: دوران پساکرونا می تواند فرصت مطلوبی برای پرداخت به بافت های تاریخی باشداما تحقق این مهم مستلزم این است که ضوابط و مصوبات دقیق تری در این حوزه تدوین گردد.

احیای بنای تاریخی موتور محرک احیای بافت تاریخی است

در ادامه این نشست سعید ایزدی معاون سابق وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش اثربخش صندوق توسعه در احیای بافت های تاریخی، توضیح داد: بنا و بافت تاریخی در طول یکدیگر قرار دارند و احیای یک بنای تاریخی موتور محرکی برای احیای بافت تاریخی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، ادامه داد: صندوق توسعه تسهیل کننده و تعادل بخش رفتار متقابل دولت و بخش خصوصی در حوزه احیا و بازسازی است.

او اضافه کرد: تصویب اساسنامه صندوق توسعه اقدام مثبتی است که باید از آن نهایت استفاده را کرد و با تدوین دستورالعمل و آیین نامه های اجرائی مناسب سبب بهره وری دوچندان آن را فراهم ساخت.

صندوق توسعه احیای بناهای تاریخی را به احیای خوشه های بافتی توسعه دهد

عادل فرهنگی کارشناس ارشد میراث فرهنگی نیز در این نشست گفت: احیای بناهای تاریخی مقوله ای است که با وجود گذشت سالیان متمادی از مطرح شدن آن هنوز آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است و هم اکنون ایجاد گشایش های مثبت در این عرصه بیش از هر زمان دیگر احساس می گردد.

او ادامه داد: امروز موسسه ای نظیر صندوق توسعه باید نگاه به مقوله احیا را ارتقا بخشد و با توسعه آن سرمایه بخش خصوصی در محورهای مهمی نظیر گذرگاه ها و خوشه های بافتی را جهت دهد.

احیای بناهای تاریخی در قالب پروژه های مسئولیت اجتماعی توسط واحدهای پردرآمد کشور

در ادامه سیدمحسن امامی مدیر کانون ملی هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی توریستی نیز گفت: نقش نشست های مشترک برای تدوین دستورالعمل های اجرایی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی، نقش حائز اهمیتی است و امیدواریم با بهره مندی از همه نظرات موجود بتوان به راهبردها و راه حل اثربخش برای این حوزه رسید.

او با بیان اینکه احیا مبحثی فراتر از بازسازی یک بنای تاریخی است، اعلام کرد: ارائه مدل های جدید برای استفاده از همه ظرفیت های موجود کشور باید به عنوان یک راهبرد در دستور کار صندوق توسعه قرار گیرد به عنوان مثال بخشی از بناهای تاریخی که متقاضی کمتری برای آن ها وجود دارد، می تواند در قالب پروژه های مسئولیت اجتماعی در اختیار واحدهای پردرآمد کشور قرار گیرد.

توجه به منشأ قوانین در حوزه احیا نقشه راهی برای ادامه جهت صندوق توسعه است

احسان ایروانی مدیرعامل اسبق صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در این نشست گفت: توجه به منشأ خلق قوانین در حوزه احیا نکته مهمی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت و توجه به این منشا و عامل پیدایش می تواند نقشه راهی برای ادامه جهت صندوق توسعه باشد.

منبع: میراث آریا
انتشار: 21 تیر 1399 بروزرسانی: 21 تیر 1399 گردآورنده: sloblag.com شناسه مطلب: 17180

به "نشست آنالیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی حمایتی صندوق توسعه برگزار گردید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نشست آنالیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی حمایتی صندوق توسعه برگزار گردید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید