کرونا ویروس؛ موج دومِ ویروس یعنی چه و چقدر بدتر از موجِ اول خواهد بود؟

به گزارش مجله سلو بلاگ، برخی از کشور ها هر افزایشی را موجِ دوم می نامند؛ اما اغلب آنچه موجِ دوم نامیده می شود، موجِ اولی است که ناهمواری دارد. زمانی می توانیم شروعِ موجِ دوم را اعلام کنیم که تعدادِ مبتلایان به طرزِ چشمگیری افزایش یابد. برخی دانشمندان استدلال می کنند که ایران ممکن است در آستانه رسیدن به شاخص هایی باشد که موجِ دومِ کرونا را تعریف می کنند. اگر موج دوم از موجِ اول مرگبارتر باشد یعنی این وسط اشتباهاتی رخ داده است.

کرونا ویروس؛ موج دومِ ویروس یعنی چه و چقدر بدتر از موجِ اول خواهد بود؟

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

ویروسِ کرونا با نابودی فاصله زیادی دارد. برخی کشور ها همچنان مشغولِ کنترلِ همه گیری ها هستند؛ و کشور هایی که هم اکنون ویروس را تحتِ کنترل درآورده اند نگرانِ موجِ دومِ شیوعِ آن هستند.

موجِ دومِ بیمارِ آنفولانزای اسپانیایی که یک قرن پیش رخ داد بسیار مرگبارتر از موج اول آن بود. آیا این به این معنی است که موجِ دومِ کرونا نیز لاجرم رخ خواهد داد؟ و اگر چنین است موج دوم چقدر بدتر خواهد بود؟ و قبل از همه این موارد اصلا موجِ دوم یه چه معنایی است؟

موجِ دومِ همه گیری را می توان به موجِ دریا تشبیه کرد. یعنی تعدادِ مبتلایان ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می کند. هر چرخه ای که به این شکل رخ می دهد یک موجِ ویروسِ کرونا نامیده می شود.

بله هیچ تعریفِ رسمی ای وجود ندارد. دکتر مایک تیلدِسلی، از دانشگاهِ واریک، به بی بی سی ورلد، می گوید: هیچ تعریفِ خاصِ علمی ای در این زمینه وجود ندارد، شما می توانید موج را به شکلی قراردادی تعریف کنید.

دعوا بر سر استفاده از دگزامتازون برای درمان کرونا؛ ماجرا چیست؟

برخی از کشور ها هر افزایشی را موجِ دوم می نامند؛ اما اغلب آنچه موجِ دوم نامیده می شود، موجِ اولی است که ناهمواری دارد. چنین چیزی هم اکنون در برخی از ایالت های آمریکا در حالِ وقوع است. زمانی می توانیم با قطعیت بگوییم موجِ اول انتها یافته که ویروس تحتِ کنترل درآمده و تعدادِ مبتلایان به طرزِ چشمگیری کاهش پیدا کرده باشد.

زمانی می توانیم آغازِ موجِ دوم را اعلام کنیم که تعدادِ مبتلایان به طرزِ چشمگیری افزایش یابد. نیوزیلند که بعد از 24 روز که هیچ موردی از ابتلا به ویروس در آن گزارش نشده بود، چند موردِ جدید ابتلا را گزارش کرده و پکن که بعد از 50 روز پاک بودن از ویروس دوباره چند مورد ابتلای مجدد در آن گزارش شده است، هنوز هیچ کدام شاهدِ موجِ دوم نیستند. اما برخی دانشمندان استدلال می کنند که ایران ممکن است در آستانه رسیدن به شاخص هایی باشد که موجِ دومِ کرونا را تعریف می کنند.

تیدلسی می گوید امکانِ رویدادنِ موجِ دوم برای هر کشوری وجود دارد؛ و موضوع این است که میزانِ مرگباری و عفونی بودنِ ویروس در قیاس با روز های آغازِ شیوع کمتر نشده است. در بریتانیا فقط 5 درصد از جمعیت ویروس را گرفته اند و هیچ تضمینی نیست که همه آن ها در مقابلِ ویروس مصونیت پیدا کرده باشند.

دکتر آدام کوچارسکی، از مدرسه بهداشت و پزشکی مناطقِ گرمسیری، می گوید: شواهد نشان می دهد که برداشتنِ محدودیت ها بسیار خطرناک است و شرایط را به روز های اولِ شیوعِ ویروس برمی گرداند.

چه چیزی به آغازِ موجِ دوم دامن می زند؟

برداشتنِ محدودیت های قرنطینه به شکلی افراطی. محدودیت های قرنطینه ای مزاحمتِ زیادی را برای مردمِ سراسر جهان ایجاد کرده است. قرنطینه شغل های زیادی را از بین برده، بر سلامتِ مردم اثر گذاشته و باعث شده بچه ها نتوانند در مدرسه حضور پیدا کنند، اما این محدودیت ها ویروس را هم کنترل کرده است.

کوچارسکی می گوید: معما این است که چطور می توان ویروس را با حداقلِ اختلالاتِ روزمره کنترل کرد.

هیچ کسی هنوز 100 درصد مطمئن نیست که تا کجا می توان محدودیت ها را برداشت. برای همین کشور ها مرحله به مرحله محدودیت ها را لغو می کنند.

برخی از کشور های همسایه انگلستان محدودیت ها را تا حدِ افراطی برداشته اند که کنترلِ ویروس را سخت می کند. برای مثال در آلمان 650 نفر در اثرِ شیوعِ ویروس در یک کشتارگاه آزمایشِ کرونایشان مثبت شده است.

اگر خوشه ها -تمرکز عفونت در یک مکان - به سرعت شناسایی شوند، محدودیت های محلی اعمال شود و گسترش ویروس کنترل شود، مشکلِ بزرگی رخ نخواهد داد. درغیر این صورت، موجِ دوم به ناچار رخ خواهد داد.

کره جنوبی، که با افتخار اعلام کرده بود توانسته ویروس را در این کشور تحتِ کنترل درآورد، به دلیلِ چنین خوشه هایی محدودیت ها را مجدداً بازگردانده است.

آیا موج دوم مانند موج اول خواهد بود؟

اگر چنین باشد یعنی این وسط اشتباهی رخ داده است. متغیرِ آر - تعداد نفراتی که هر فردی به صورتِ میانگین آلوده می کند - در آغاز همه گیری 3 بود. یعنی هر فرد به طور میانگین می توانست 3 نفر دیگر را آلوده کند.

این یعنی ویروس به سرعت در حالِ انتشار بود، اما رفتار ما تغییر کرده است، ما فاصله گذاریِ اجتماعی را رعایت می کنیم و با این اوصاف متغیر آر نباید تا آن اندازه بالا برود.

کوچارسکی می گوید: حتی در کشور هایی مانند برزیل و هند که هنوز ویروسِ کرونا تحتِ کنترل درنیامده است، متغیر آر عدد 3 نیست. بنابراین به نظر می رسد حتی با شیوعِ مجددِ ویروس سرعتِ انتشارِ آن به نسبت کندتر از روز های آغازِ شیوع آن باشد.

با این وجود، نظریه ها حاکی از آن است که موجِ دوم تلفاتِ بیشتری از موجِ اول خواهد داشت، زیرا هنوز تعدادِ زیادی از مردم در معرضِ آلودگی هستند.

تیلدسی می گوید: اگر آمار دوباره بالا برود، چاره اعمالِ قرنطینه مجدد برای سرکوبِ موجِ دوم است.

چه زمانی موجِ دوم رخ می دهد؟ آیا زمستان آن را بدتر می کند؟

کوچارسکی می گوید با برداشتنِ محدودیت ها شاهدِ افزایشِ تعدادِ مبتلایان در محلات مختلف خواهیم بود. اما این به این معنی نیست که موجِ دوم آغاز شده است.

دکتر تیلدسی می گوید: برداشتنِ چشمگیر محدودیت ها ممکن است باعثِ شکل گیریِ موجِ دوم ویروس در اواخر ماهِ آگوست یا سپتامبر در انگلستان شود.

زمستان زمانِ حیاتی ای است، زیرا در آن زمان ویروس های کرونای دیگر نیز شیوع پیدا می کند. پروفسور جوناتان بال، ویروس شناس از دانشگاهِ ناتینگهام، می گوید: بهار بی شک در کنترلِ ویروس نقش مهمی داشته است. موجِ دوم تقریباً اجتناب ناپذیر است، به خصوص که ما به ماه های زمستان نزدیک می شویم. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که موجِ دوم آنقدر گسترده نشود که باعثِ فروپاشیِ نظام سلامت شود.

آیا ویروس خفیف تر خواهد شد، طوریکه دیگر مسئله مهمی نباشد؟

یک استدلال علیه نظریه ای که می گوید موجِ دومِ مرگبارتر است، این است که ویروس ها در فرایندِ تکامل، که برای آلوده کردنِ بهترِ انسان ها رخ می دهد، از شدتِ خطرناکی شان کاسته می شود.

حتی ویروسِ اچ آی وی به نظر می رسد در حالِ خفیف تر شدن باشد. این نظریه می گوید که ویروس ها اگر میزبانِ خود را نکشند، گسترده تر و خفیف تر می شوند.

بال می گوید: اما این نظریه هنوز تأیید نشده است. این نظریه ای است که برخی از ویروس شناسان مطرح کرده اند.

همچنین اگر بنا باشد چنین چیزی رخ دهد نیاز به زمانِ طولانی وجود دارد. 6 ماه از همه گیری گذشته و هنوز شواهدِ واضحی از اینکه ویروس به هر شکلی جهش یافته باشد -برای مثال شیوعِ آن آسان تر شده باشد یا از شدتِ مرگباریِ آن کاسته شده باشد-وجود ندارد.

بال توضیح می دهد: در حالِ حاضر اغلب افراد با علائمِ خفیف یا بی علامت هستند، اگر با همین شرایط آن ها می توانند ویروس را منتقل کنند؛ یعنی نیازی نیست به این فکر کنیم که ویروس از این خفیف تر هم خواهد شد یا نه.

منبع: BBC

ترجمه: سایت خبرنگاران

khaneh-jok-sms.ir: جملات زیبا و دلنشین جدید | جملات آموزنده و زیبا | جملات زیبا از بزرگان را اینجا بخوانید

discountbook.ir: کتاب ارزان | مجله کتابخوانی، بیاید آگاهتر باشیم

منبع: فرادید
انتشار: 27 آبان 1400 بروزرسانی: 27 آبان 1400 گردآورنده: sloblag.com شناسه مطلب: 18829

به "کرونا ویروس؛ موج دومِ ویروس یعنی چه و چقدر بدتر از موجِ اول خواهد بود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا ویروس؛ موج دومِ ویروس یعنی چه و چقدر بدتر از موجِ اول خواهد بود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید