شکل رسمی فراوری رمزارز

به گزارش مجله سلو بلاگ، خبرنگاران: سازوکار سرمایه گذاری در رمزارزها معین شد. معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع وزارت صمت در دستورالعملی شرایط آغاز فعالیت برای استخراج کنندگان رمز ارز در کشور را تدوین کردند. در این دستورالعمل، شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای فراوری یا استخراج رمزارزها روشن سازی شده است. البته مطابق با جزئیات این شیوه نامه، سرمایه گذاران رمزارزها، سه نکته کلیدی را باید در نظر داشته باشند.

شکل رسمی فراوری رمزارز

به گزارش مجله سلو بلاگ، سیاست گذار در این شیوه نامه، نخست به سرمایه گذاران هشدار داده که باید ریسک و خطرپذیری سرمایه گذاری شان را بپذیرند. دومین هشدار این نکته را گوشزد می نماید که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. مجاز نبودن استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، سومین اخطاری است که سیاست گذار به سرمایه گذار مخابره نموده است.

تب استخراج بیت کوین در طول یک سال گذشته در بین طیف ها و اقشار مختلف جامعه بالا گرفت. محبوبیت استخراج رمزارزها در حالی رو زبه روز در حال افزایش بود که چندی بعد مقاومت هایی از سوی بعضی وزارتخانه ها و تصمیم سازان مشاهده شد. یکی از دلایل مخالفت با روشن بودن چراغ ماینرها، نبود یک سازوکار و سیاست گذار معین برای صدور مجوز استخراج رمزارزها بود. به اعتقاد سیاست گذاران در حوزه فناوری ها و کسب وکارهای جدید باید اقداماتی انجام گردد تا در آینده چنین موضوعاتی به اقتصاد کشور تحمیل نگردد. آنها معتقد بودند اگر در برابر فناوری جدید به صورت مدیریت شده تصمیم گیری در دستور کار قرار نگیرد، آنها همانند یک سیل ویرانگر در اقتصاد عمل خواهند کرد. این نگرش باعث شد 31 تیرماه سال جاری، کمیسیون مالی دولت، رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت بشناسد و وزارت صمت را مامور صدور مجوز برای فراوری ارزهای دیجیتال کند.

با مکلف شدن وزارت صمت برای تقبل این مسوولیت، متولیان این وزارتخانه مامور تدوین یک دستورالعمل رسمی برای رمزارزها شدند. به همین دلیل، دو معاونت طرح و برنامه و امور صنایع در دستورالعملی ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارزها را تدوین کردند. در این دستورالعمل علاوه بر اینکه شرایط سرمایه گذاری، مکان استخراج، ظرفیت استخراج و چگونگی آغاز فعالیت به طور کلی تشریح شده، باید و نبایدهای استفاده از رمزارزها به تفصیل قید شده است.

مقدمات استخراج رمزارزها

در راستای اجرای بند 2 مصوبه هیات وزیران در سیزدهم مرداد ماه سال جاری درخصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای فراوری یا استخراج رمزارز تدوین شد. طبق مفاد بند 1 مصوبه مذکور، سرمایه گذار سه نکته را باید در نظر داشته باشد. نخست اینکه سرمایه گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها، مسوولیت خطرپذیری و ریسک را بپذیرند. همچنین سرمایه گذاران باید این نکته را در نظر داشته باشند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست و در نهایت استفاده از آنها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

در این دستورالعمل همچنین بر مواردی همچون، ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره برداری از واحدهای استخراج نماینده رمزارز توسط دریافت نمایندگان جوازهای تاسیس و پروانه بهره برداری، صدور پروانه بهره برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب وکار برای یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات تاکید شده است.

اما سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند جواز تاسیس بگیرند چه مواردی را باید رعایت نمایند؟ در ماده (1) این دستورالعمل آمده است که اطلاعات درج شده در جواز تاسیس، براساس فرم های سامانه شناسه کسب وکار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز، فهرست فعالیت ها، پیش بینی سرمایه گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین آلات، مشخص مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است. در ماده (2) بر این موضوع تاکید شده که صدور جواز تاسیس به نام متقاضیان با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است. صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی یا چند شخص حقوقی براساس ماده (3) مجاز نیست. ماده (4) نیز به این موضوع اشاره دارد که اعتبار جواز تاسیس صادر شده 6 ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای دوره ای دیگر تمدید می گردد. براساس جزئیات این ماده، تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت خواهد بود. در ماده (5) هم به جزئیات مکان استخراج رمزارزها اشاره شده است. بر این اساس، مکان استقرار واحد استخراج نماینده رمزارز مشمول ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بوده و باید دارای کاربری صنعتی باشد. همچنین براساس تبصره در نظر گرفته شده برای این ماده، مکان استقرار واحدهای استخراج نماینده رمزارز، نباید شامل محدودیت محدوده 120 کیلومتری شهر تهران، 50 کیلومتری شهر اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها باشد.

ماده (6) هم، صدور یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای فراوریی فعال صنعتی و معدنی موجود را ممنوع اعلام نموده است. البته براساس تبصره این ماده، صدور و اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای موجود غیرفعال که حداقل 3 سال از عدم فعالیت یا تعلیق آنها گذشته باشد، در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است. همچنین براساس ماده (7) این دستورالعمل، صدور جواز تاسیس برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از 250 کیلووات (ولت آمپر) باشد، مجاز نیست. ماده (8) هم به چگونگی زیرساخت های لازم اشاره دارد. بر این اساس، تامین زیرساخت های لازم شامل برق، گاز، آب، اینترنت و... بر عهده دارنده جواز تاسیس است. این در حالی است که تامین انرژی برق مورد احتیاج، به وسیله شبکه سراسری برق کشور یا فراوری برق به صورت خصوصی به وسیله انرژی تجدیدپذیر، CHP، نیروگاه خصوصی و... امکان پذیر است.

در ماده (9) هم آمده است: در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، برق، ساختمان و تجهیزات، تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات صورت گرفته مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد، صدور جواز تاسیس امکان پذیر است. همچنین براساس ماده (10) این دستورالعمل، صدور جواز تاسیس در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله امکان پذیر است. البته برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر رسمی الزامی است و در شهر ک ها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود. در خصوص صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری نیز چارچوب هایی در نظر گرفته شده است. براساس ماده (11)، صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه مالی در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و با تفویض وزارت صمت، توسط سازمان مسوول منطقه انجام خواهد شد.

ماده (12) این دستورالعمل نیز به زیرساخت ها اشاره دارد؛ بر این اساس به منظور تامین برق مورداحتیاج، پس از صدور جواز تاسیس، اطلاعات مجوز در سامانه به وزارت نیرو ارسال می گردد و پس از اختصاص انشعاب برق، وزارت نیرو اطلاعات آن را به وسیله سامانه به وزارت صمت اعلام می نماید. البته در صورت اعلام متقاضی مبنی بر تامین برق به وسیله احداث نیروگاه حرارتی، متقاضی جهت تامین سوخت مورد احتیاج به وزارت نفت معرفی خواهد شد. تغییر نام دارنده جواز تاسیس نیز براساس ماده (13)، مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر استناد رسمی برای شخص حقیقی است.

سازوکار صدور پروانه بهره برداری

در این دستورالعمل علاوه بر چگونگی دریافت جواز تاسیس، نحوه صدور پروانه بهره برداری نیز تشریح شده است. پس از اتمام مراحل احداث و را ه اندازی واحد، مطابق با ماده (14)، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می گردد و بعد با رعایت شرایط مندرج در جواز تأسیس، پروانه بهر ه برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می گردد. این در حالی است که صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای فعال در زمینه استخراج رمزارز و فاقد جواز تاسیس، با رعایت ضوابط این دستورالعمل امکان پذیر است.

در ماده (15) نیز به این موضوع اشاره شده است که اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری براساس فرم های سامانه شامل شناسه کسب وکار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه، فهرست فعالیت ها و ظرفیت آنها، سرمایه و اشتغال موجود خواهد بود. همچنین براساس ماده (16)، صدور پروانه بهره برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات رمزارز آنها کمتر از 250 کیلووات (ولت آمپر) باشد، مجاز نیست. از سوی دیگر، مطابق با ماده (17)، صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز در محل واحدهای فراوریی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است. اما این ممنوعیت در محل واحدهای فراوریی غیرفعال که حداقل 3 سال از عدم فعالیت یا تعلیق آنها گذشته، بلامانع است. ماده (18) هم به این موضوع اشاره دارد که صدور پروانه بهره برداری در محلی استیجاری با حداقل اجاره یکساله در چارچوب این دستورالعمل امکان پذیر است. البته مطابق با تبصره در نظر گرفته شده، برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر رسمی الزامی است و در شهر ک ها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود. در ماده (19) هم آمده است: برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل، نسبت به تغییر ظرفیت اقدام نموده اند، با رعایت مفاد ماده (16) این دستورالعمل، پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد. البته عبارت این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره.....مورخ.... شده است باید در پروانه بهر ه برداری جدید درج گردد.

طبق ماده (20)، در صورت استفاده از شبکه سراسری برق در زمان صدور پروانه بهره برداری، استعلام لازم به وسیله سامانه از وزارت نیرو انجام خواهد شد. همچنین طبق ماده (21)، تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است و طبق ماده (22)، مدت اعتبار پروانه بهره برداری برای فعالیت رمزارز یک سال است و با ارائه گزارش عملکرد از سوی متقاضی و نظارت سازمان قابل تمدید است.

ماده (23) این دستورالعمل هم تاکید می نماید که رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای فراوری و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت ابلاغ از سوی موسسه استاندارد الزامی است. مطابق با ماده (24) نیز، در زمان درخواست صدور پروانه بهره برداری، ثبت معینات دستگاه های منصوبه، وفق فرم موجود در سامانه، شامل تعداد، نوع، میزان مصرف انرژی، شرکت سازنده، توان پردازش و... در سامانه الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضی در سامانه به روزرسانی خواهد شد.

صدور مجوزهای موضوع این دستورالعمل نیز براساس ماده (25) باید به وسیله سامانه انجام گردد و هرگونه شرح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است. همچنین در ماده (26) معین شده که هزینه صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری براساس قوانین و مقررات باید دریافت گردد. در ماده (27) هم اعلام شده که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع بوده و هرگونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارزها در حالی ابلاغ شده که وزارت صمت در مکاتبه ای با طیفی از کارشناسان متخصص و روسای دانشگاه های دولتی از آنها دعوت نموده است که اگر پیشنهادی درخصوص سازوکار رمزارزها دارند اعلام نمایند تا اگر احتیاج به اصلاحاتی در سازوکار مجوزدهی است، این موضوع عملیاتی گردد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 30 مهر 1398 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: sloblag.com شناسه مطلب: 8509

به "شکل رسمی فراوری رمزارز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شکل رسمی فراوری رمزارز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید